LAKSEFISKE LAVSESONG

Laksefiske lavsesong

Bli med på et spennende sportsfiske eventyr i Lakselva. Her har du en muligheten til å fiske storlaks. Lakselva er kjent for sine store monsterlaks på 15 kg. pluss. Dette er en av de mest populære elvene i Norge og en av de beste elvene hvor du kan fiske  trofélaks.

Stuenes Lodge tilbyr eksklusivt laksefiske på noen av de beste private valdene i Lakselva. Det kreves en solid dose kunnskap, tålmodighet og dyktighet for å kunne fange en storlaks i Lakselva. Dine fiskeferdigheter kommer til å bli tested og utfordret til det ytterste i Lakselva.

Dette er sportsfiskets «Formel En»! Når storlaksen tar fluen, så risikerer du å bli hektet på Lakselva og storlaksen. Fristelsen og trangen til en ny mulighet til å fange en storlaks kan bli uimotståelig stor når du har sett og opplevd laksefisket i Lakselva.

Hva er inkludert

  • Overnatting på Stuenes Lodge.
  • Sengetøy & håndklær.
  • Privat soverom – delt bad og badstue.
  • Fiske på private vald i Lakselva.
  • Henting og levering på Lakselv Lufthavn.

Lodgen har 2,5 bad. Maks antall fiskere er 6 personer (Alkohol og flyreiser er ikke inkludert).
Lunsjpakke kan bestilles mot ekstra betaling. Fiskeguide og kokk kan leies mot ekstra betaling.
De private valdene kan endres på grunn av reforhandlinger og fornyelse av vald-leie avtaler.

Reiseplan & dagsopplegg
Uken består av 6 dager med guidet fiske på forskjellige private vald og 7 netter med overnatting. Du kommer til å fiske på forskjellige vald i et rotasjonssystem sammen med dine medfiskere på lodgen. Kulpene hviler mellom skiftene. Alle vald og strekk har plass til 2 fiskere. Aktuelle vald for sesongfisket i 2020 blir blir publisert rundt 1. september. 2019. Følg med!

Beskrivelse fiske
Lakselva ligger ved bygda Lakselv i Porsanger kommune i Finnmark. Fisket er best fra St.Hans til slutten av august. Alle valdene egner seg veldig godt for fluefiske. Stuenes private laksevald består av hjemmekulpen utenfor Stuenes Lodge, Nilskulpen utenfor Nilsbu og  Soldatholmen som har 8 forskjellige kulper. For å komme til Soldatholmen må du gå sør og over hengebroen ved siden av Nilsbu. Soldatholmen deler Lakselva i to. Det finnes fiskeplasser på både øst og vestsiden av øyen.

På vestsiden av Soldatholmen kan du fiske flere steder: Splitten, Vesttoppen, Smålakssporet og Nilshjørnet. Vestsiden av Soldatholmen er ca. 900 meter lang. På østsiden av holmene kan du fiske Reiret, Bjørkekulpen,  Soldatkulpen, og Østtoppen. Du kan også vade over til de østlige holmene langs et tau, fiske Soldatkulpen og utforske sørøstsiden. I 2020 planlegger vi å tilby fiske 5-6 private vald i tillegg til vårt eget vald.

Stueneskulpen
Stueneskulpen er et høl og standplass som strekker seg fra hengebroen til omtrent 150 meter forbi lodgen. Kulpen fisker meget godt fra under kraftlinjene (som krysser elven) og nedstrøms ca. 50 meter forbi lodgen. Godplassen er rett under kraftlinjene og omtrent i et 30 meter stort område rett utenfor lodgen. Dobbelbank fiske fra hengebroen til nordenden av Soldathomen under kraftlinjene.

Nilsbukulpen
Kulpen ligger rett foran Nilsbuhytten til høyre for hengebroen mot Soldatholmen. Nilsbukulpen er en hvilehøl hvor nesten all passerende laks stopper i omtrent 10 minutter før den drar oppstrøms på sin ferd. (Dokumentert av undervannskamera tidligere sesonger). Ingen vading mens du fisker denne hølen, vading skremmer fisken.

Soldatolmen øst – Reiret
Denne kulpen er en foretrukket gyteplass for en stor 20 kilos laks. Ligger nordøst på Soldatholmen. Den vender tilbake hvert år for å gyte i denne kulpen på grunn av det yngelens gunstige vekstvilkår nedstrøms mot Stueneskulpen. Storlaksen kommer tilbake til dette hølet i midten av august. Tidligere på sesongen kan du fange tert og sjøørret. Fiskes forsiktig og helst uten eller lite vadestøy.

Soldatholmen øst – Bjørkekulpen
Bjørkekulpen ligger på østsiden av holmene, sør for Reiret, og er en kulp hvor fisken står lenge og som du fisker fra elvebredden. Fisken vil prøve å treffe flua i kanten av brekket på motsatt side.

Soldatholmen øst – Soldatkulpen
En dyp kulp hvor laksen står lenge på standplass. Den ligger sør for Reiret hvor det har blitt fanget 20 kilos laks. Fram til slutten av juli holder kulpen for det meste tert og mellomstor laks. Fiskes forsiktig fra elvebredden og uten vading. Prøv en dyp Red Francis i kulpen.

Soldatholmen – Østtoppen
En standplass og hvilekulp hvor laksen slipper seg nedstrøms fra Outasuanto på sin reise (den store standplassen oppstrøms) for å hvile. Ligger sør for Soldatkulpen. Kulpen er bare 1,5 meter dypt og fisker best på små mørke fluer.

Soldatholmen – Splitten
Splitten ligger på det sørligste punktet på Soldatholmen. Dette er utstrømningen fra Oudasuanto oppstrøms. Forsiktig vasse cirka 30 meter oppstrøms, fiske mot øst mot brekket. Forsiktig vading er veldig viktig og ikke lage for mye støy siden laksen lett skremmes oppstrøms. En Sunray Shadow er vanligvis et godt fluevalg.

Soldatholmen – Vesttoppen
Dette er Soldatholmens lange kulp som ligger på vestsiden av holmene. Fisker fra ca. 20 meter oppstrøms fra bålplassen med  benken, helt ned til brekket på motsatt side. Lange kast øker sjansene for å fange fisk. Dette er også en fin sjøørrett kulp.

Soldatholmen – Smålakssporet
Et veldig spennende kulp som må fiskes grundig med små fluer. Kast mot land på motsatt side og vent til laksen går på grunt vann. Bunnen er mørk, men ikke dypere enn cirka 1 meter, noe som gjør det til et ekstra morsomt sted å fange fisk. Her tar storlaksen en kort hvil og tar gjerne flua på grunt grunn ca. 50 cm. Det blir store ringer i vannet når laksen kommer til overflaten for å ta flua.